Mindrolling linjens historie

 Afsnit VII

Jetsün Migyur Paldrön del III:
Tilbagevenden til Mindrolling

Jetsün Migyur Paldrön vendte tilbage til Mindrolling via distriktet Dra. Hun standsede på toppen af bakken kaldet gnyen mkhar, den sidste bakkekam før hun nåede hjem. Herfra kunne hun se hele klosteret.

Hvor der før havde været et umådeligt stort og smukt kloster, i lighed med den lykkelige lunds himmelske palads, var nu ruiner og rester af ødelagte templer, kvarterer for munke og stupaer.

Hun mindedes rigdommen, velstanden og det harmoniske land, der var blevet grundlagt og opbygget af hendes ærede far, onkler og hendes brødre, og hun brød sammen overvældet af en ubærlig sorg. Denne sorg bragte også minder fra hendes tidligere liv og de mange udfordringer og lidelser, som hun havde oplevet i sit tidligere liv som snang gsal ‘od bum.

Da hun nåede frem til klosteret, blev Jetsün Migyur Paldrön ledsaget ind af umdzen, andre senior munke, forsamlingen af munke og nonner såvel som lægfolk, der havde overlevet, og som var vendt tilbage efter ødelæggelsen. Hun blev ført ind i den resterende del af sit personlige kvarter kaldet gzim chung bde chen yang rtser (zimchung dechen yangtser) -familiens private residens kaldet “Højdepunktet af stor fryd”.

Her talte hun til forsamlingen, gav råd og vejledning og inspiration til alle. Jetsün Migyur Paldrön gav også te og ris til alle munkene og nonnerne sammen med pengegaver og klæder. Hun gav donationer til klosteret af alle de rigdomme og gaver, som hun havde modtaget indtil nu fra alle de steder, hun havde besøgt, og hun bekendtgjorde, at genopbygningen af Mindrolling klosteret og genetableringen af den monastiske sangha nu startede. Herefter påbegyndte hun sit arbejde med en udvidet 7-dages Guru Ganachakra med umådelige ofringer samt Dharmabeskytternes restaurerende og opfyldende praksisser.

Snart kom Phola Thaiji Gyurme Sonam Topgyal, der var blevet forfremmet til den magtfulde position af Kalön (kabinets minister), for at modtage Jetsün Migyur Paldrön’s velsignelse og få en audiens hos hende. Han nærede stor hengivenhed for hende og donerede med hjertevarme klæder, hat og en hvid

hingst til Jetsünma samt gav mange ofringer til klosteret.

Den første bygning, der blev genopført, var klu sding lha dbang dga’tshal (luding lhawang gatsal). Da den var færdig, indviede hun den og gik så i strikt tilbagetrækning i adskillige måneder.

Yderligere renovationer og udvidelser fortsatte under hendes vejledning og samtidig begyndte Jetsün Migyur Paldrön også at undervise og videregive mange essentielle belæringer, indvielser og overførsler til munkene og nonnerne. Den monastiske sangha voksede støt og traditionelle ceremonier og detaljerede ritualer begyndte at blive afholdt og udført som tidligere.

Omkring dette tidspunkt undslap hendes ældre bror Ratna Vijaya (Drinchen Rinchen Namgyal), og hendes yngre bror rgyal sras nye ba’i mgon po (Gyalsay Nyewa’i Gönpo) fra Dzungar mongolerne og vendte hjem fra Kham med deres oppassere. Genforeningen var en meget glædelig og vidunderlig begivenhed.

Det hårde arbejde og det enorme ansvar med at genopbygge Mindrolling påvirkede helbredet og i en alder af 22 år blev Jetsün Rinpoche alvorligt syg. Hendes personlige læge, Emji Lophel-la, diagnosticerede sygdommen som en alvorlig tumor i maven og begyndte at give hende langtlivspiller og

tibetansk medicin. Hele sanghaen ofrede mange bønner og udførte forskellige zhabten (bønner og ceremonier til at stabilisere livet, fjerne forhindringer osv...). Efter et alvorligt anslag af sygdommen, kom hun sig gradvist nok til at genoptage sine aktiviteter og undervisning igen.

Trods vanskeligheder med helbredet blev meget af Mindrolling genopbygget og renoveret under hendes anvisninger og vejledning, og atter engang begyndte det at fungere som et vigtigt og centralt center, hvor den kostbare Dharma kunne studeres og praktiseres.

Jetsünma’s navn og ry spredtes i regionerne Ü, Tsang, Ngari, Lhö Mön, Uru, Yöru samt provinserne Drakpo, Lhodrang og Kham etc. Folk samledes for at modtage hendes velsignelser og belæringer. Der var dog nogle højtstående mennesker, der begyndte at blive bekymrede over Jetsün Migyur Paldröns aktivitet og indflydelse og som ønskede hende af vejen. De begyndte at planlægge en måde, hvorpå hun kunne fjernes fra Mindrolling.

De kendte til Thai Ji’s indflydelse, så de kontaktede ham og overbeviste ham om, at mange mennesker længtes efter at Jetsün Rinpoche kom til Kongpo for at undervise og sprede Dharmaen. Og at denne aktivitet også ville blive til umådelig gavn for mange mennesker såvel som for Mindrolling. Thai Ji, der troede på dem, bad Jetsün Migyur Paldrön overveje denne anmodning, især set i lyset af, at meget af arbejdet med at genopbygge og reetablere Mindrolling var nær fuldendelsen. Jetsün Migyur Paldrön accepterede anmodningen og drog snart afsted til den afsidesbeliggende region, Kongpo.

Over et år gik uden nyt fra Jetsün Rinpoche, så Thai Ji spurgte til hende, da han mødte Gelong Ogyen Rabten og Gelong Tashi Wangchuk ved en officiel begivenhed ved hoffet i Lhasa.

Kalon Thai Ji spurgte, “Udfører Jetsün Rinpoche en masse Dharma aktiviteter, og har hun det godt?” Gelong Ogyen Rabten svarede, “Faktisk ikke. Bortset fra nogle få mennesker, der kommer forbi ved tilfældighed, har hun ingen Dharma aktivitet der overhovedet. Det meste af tiden arbejder hun og hendes oppassere, Gyurme Yangzom, Gyurme Chödrön og Gelong Drakpa, i markerne.”

Det gik op for Thai Ji, at han var blevet narret, og han sagde, “Akha (ak og vé) jeg er blevet narret af disse mennesker. Jeg må straks rette op på situationen.” Med det samme blev der givet ordre til at invitere Jetsün Migyur Paldrön tilbage til Lhasa.

Efter sin tilbagevenden til Lhasa besøgte Jetsün Migyur Paldrön Arya Lokeshavara templet og andre hellige templer og ofrede mange bønner og gav umådelige donationer. Hun udførte derpå mange ceremonier og drubchens og gav langtlivs indvielser og den hundredfoldige langtlivs indvielse til mange heldige mennesker. Hun udførte ethundredfoldige ildofringer og det ettusindfoldige fredelige ildofringsritual fra “The Accomplishment of Vajrasattva”.

Under sit ophold i Lhasa tog hun del i adskillige Dharma aktiviteter og fik også en audiens hos Hans Hellighed den 7. Dalai Lama Klazang Gyatso, der gav hende navnet Jetsün Sherab Drönma. Munkene i Namgyal Dratsang, Hans Hellighed Dalai Lamas hovedkloster, ofrede Tenzhug til hende. En ceremoni, der beder for langt liv for hende. Munkene anmodede Jetsünma om at komponere en bøn til påkaldelse, som de kunne fremsige regelmæssigt. Det siges, at hun komponerede en bøn så subtil og dyb i betydning, at den efterlod mange store lærde i ærefrygt og meget berørte over kompositionen.

Da hun tog afsked stillede folk sig op langs ruten og tårevædede bad de hende indtrængende om at vende tilbage. Ved Kha Rabmo Rag Go blev Jetsün Migyur Paldrön mødt af hundreder, der var rejst fra Mindrolling sammen med hendes mor, for at tage imod hende.

Gyurme Ösel, forfatteren til Jetsün Migyur Paldröns biografi, mødte hende her for første gang og skrev senere, “Jeg var 8 år, da jeg først så den ædle Lady Migyur Paldrön. Synet af hendes strålende ansigtsudtryk var så inspirerende, at jeg ikke kunne holde mine tårer tilbage. Så stærk en hengivenhed opstod sammen med overbevisningen om, at jeg måtte følge hende.”

Det siges, at han forblev hos hende som hendes mest betroede elev, indtil Jetsün Migyur Paldrön døde. Han blev hendes oppasser og elev som 8-årig og skrev hendes biografi, da han blev 67 år, 13 år efter Jetsün Migyur Paldröns død.

Ved sin hjemvenden til Mindrolling holdt hun audienser med sin familie og senior munke fra klosteret og påbegyndte så en årelang tilbagetrækning i ensomhed. Da hun afsluttede tilbagetrækningen gav hun til alle, belæringer og indvielser til Ati Zabdön, The Profound Heart Meaning of Ati.

I Jetsün Migyur Paldröns biografi nævnes hendes utrættelige aktiviteter. Hun udførte store

ceremonier for Hans Hellighed Dalai Lama og den tibetanske regering, gav belæringer og indvielser og overvågede samtidig fuldførelsen af genopbygningen af Mindrolling klosteret.

I mellemtiden fortsatte politiske forandringer og uro i Tibet. Da klosterets genopbygning var fuldendt, gik Jetsünma atter engang i en 3-års tilbagetrækning. Da denne var slut, gav hun indvielser og belæringer til Khandro Nyingthig, The Heart Essence of Dakinis, til en stor forsamling af heldige elever.

Herefter drog hun ud på en lang pilgrimstur sammen med mange senior munke og nonner samt sin mor og søstre. Selskabet rejste til mange hellige steder, hvor hun fortsatte med at velsigne og give belæringer og indvielser til utallige mennesker, der samledes ved hvert sted for at modtage hendes velsignelse.

I Samye siges det, at da Jetsünma ofrede et hvidt klæde til Chökyong Pehar (dharmapala Pehar), gav statuen lyd fra sig og sagde, “Det er strålende, at Lady of Kharchen, Den store Ogyens partner, er vendt tilbage til dette palads for at gavne levende væsener. Må dit liv blive langt. Jeg vil være hos dig, selvom du ikke kan se mig.”

I 1732, da Jetsün Migyur Paldrön blev 34 år, modtog hun mange ældre og senior praktiserende, folk i tilbagetrækning og elever af hendes far, Chögyal Terdag Lingpa, fra Lato. Blandt dem kom store yogier som Gyurme Namdrol og Gyurme Tharchin og deres elever med lykkebringende ofringer og hellige genstande. Hun gav dem derpå de dybe Dakini instruktioner fra Shawug Termaen.

Herefter komponerede hun også en instruktionsmanual til Khandro Sangwa Yeshe Sadhana kaldet “ The Lamp illuminating the profound crucial Points.” Hun gav så omfattende belæringer til de forsamlede yogier og yoginier og til de praktiserende, der var kommet fra hele Töd regionen i Tibet. Ved afslutningen gik hun i endnu en 3-års tilbagetrækning og tilbragte al sin tid i praksis og strikt retreat.

Opfordret og anmodet af mange forskellige embedsmænd og senior praktiserende inviterede Jetsünma’s bror, Trichen Drinchen Rinchen Namgyal, i 1732, den meget berømte Lelung Jedrung Rinpoche til Mindrolling. Han og hans følge på 60 mennesker blev modtaget med stor respekt og ceremoni. Jetsün Migyur Paldrön, der lige havde afsluttet sin retreat, kom med sine oppassere og senoir munke for at vise sin respekt for Jedrung Rinpoche. På hans anmodning gav hun den mundtlige overførsel og den dertil knyttede forklaring til Guru Rinpoches Guru Yoga.

Meget imponeret sendte Lelung Jedrung Rinpoche en meddelelse til hende: “Hvis Minling Jetsün Rinpoche og jeg i dette liv forenes i et lykkebringende forhold af udelelige midler og visdom, da vil profetien om, at degenereringen af Dharma’en vil blive forhindret i endnu 500 år, bære frugt.” Hertil svarede Jetsün Migyur Paldrön, “Jeg er ikke i stand til at modtage dit tilbud. Jeg har lovet at følgemin rodlærer, Chögyal Terdag Lingpa’s instruktioner om at holde dette legeme rent og helt enkelt praktisere Dharma.”

I Jetsün Migyur Paldröns biografi nævnes det, at Jedrung Rinpoche hårdnakket fulgte Jetsünma med den samme anmodning i nogen tid, og hver gang blev han afvist. Denne anmodning sammen med, at adskillige andre fremtrædende personer, kom til hende med lignende anmodninger, fik Jetsün Migyur Paldrön til atter engang at gå i tilbagetrækning. Hun tilbragte mange år i retreat og kom kun en gang imellem ud for at give belæringer og overførsler til munke og nonner og mange hengivne, der kom rejsende for at modtage hendes velsignelser.

Fra 1739 til 1744 videregav hun Dzogchen belæringerne, den komplette cyklus af Ati, Guhayagharbha, den komplette cyklus af Vajrasattva, Thugje Chenpo Desheg Kündü (Mahakarunika as the Gathering of all Sugatas), Dorje Phagmo (Vajravarahi), Khandro Sangwa Yeshe og adskillige belæringer om yogiske øvelser eller Trulkhor etc...

Hun gav også den detaljerede overførsel af Ati Zabdön og Macigma’s Chöd belæringer til nonnerne fra Menjid, Shong Ga-gang, Sogphu Samten Ling og hundreder af yogier og yoginier. Da nogle nonner og munke havde brudt deres samaya (løfter) blev Jetsün Migyur Paldrön meget syg omkring dette tidspunkt.

Det siges i Jetsünma’s biografi-

“Tronholderen (Tri Drinchen Rinchen Namgyal) sammen med Chagdzöd Kushog, Rabjampa Chödrak, Gomchen Döndrub, Sotön Thutob Namgyal, Rabjampa Palgön og mange eminente senior praktiserende og munke udførte omfattende ritualer fra The Wrathful Red Guru, Yamantaka og Amitayus osv. for langt liv for hende.

Munkenes forsamling udførte beskytterpraksisser og restaurerings-, bekendelses-og renselsesritualer forbundet med Metsek. Ethundredetusinde fredelige ildofringer og ethundredetusinde ganachakras forbundet med Thugje Chenpo osv. blev ofret for langt liv for hende. Stupaer blev renoveret og umådelige ofringer blev givet, broer og veje blev reparerede og konstruerede for at hjælpe andre, mad og klæder blev delt ud til tusinder af fattige og mange andre praksisser blev udført. Anført af hendes mor, Gyalyum Chenmo (store moder), og hendes søstre, Semo Jetsünma’erne, udførtes ritualerne fra Ransom og Turning back the Dakinis for at bede Jetsün Migyur Paldrön om at forblive og ikke vende sit sind mod Akanishta.

Den store mester Gomchen Döndrub la kom en dag til hende og fandt, at hun sad i meditation med opadvendte øjne og sindet hvilende i Dharmadhatu. Med tårer i øjnene bad han til hende og sagde, “er det ikke uvenligt af dig at efterlade dine unge elever, der er som dine sønner, alene tilbage på vejen? Du, en dakini, der har opnået frihed, burde ikke tage afsted endnu. Tænk på dem, du kommer til at efterlade.” Mens han sagde disse ord, kiggede Jetsünma lidt nedad.

Til alles store glæde og held blev hendes helbred fra den følgende dag gradvist bedre.

Jetsün Migyur Paldrön genvandt sit helbred, men blev derefter ofte syg. Hun fortsatte imidlertid med at give overførsler og undervise i Dharma. Hun påtog sig det store projekt med at samle mange dybe tekster og belæringer og skabe et arkiv. Da trykte tekster var sjældne, begyndte hun også at trykke Chögyal Terdag Lingpa’s og den store mester Lochen Dharmashri’s samlede værker samt de kostbare Nyingthig Yabzi tekster, der således blev tilgængelige for mange Dharma studerende og bragte umådelig gavn. Samtidig med sine omfattende aktiviteter fortsatte hun med at bygge og udvide arbejdet med Samten Tse, Dechen Ling og Özer Ling, hvor nonner og yoginier modtog træning og undervisning i den kostbare Dharma.

Jetsün Migyur Paldrön begyndte at tilbringe mere og mere tid i retreat. Hun praktiserede 6 sessions dagligt hvilende i den uafbrudte Dzogchen tilstand og fuldførte mange store praksisser. Listen over disse ville være for lang at nævne her. Indimellem de forskellige tilbagetrækninger gav hun audienser, belæringer og indvielser.

I hendes biografi står der, “Altid venlig og den samme overfor alle, de magtfulde såvel som de ydmyge, sådan inspirerede hun med stor kærlighed konstant andre til at praktisere Dharma’en. Hun bekymrede sig aldrig om sin egen lykke og velbefindende. Hver dag blev gået ad meditationsvejen uden skelnen mellem meditationsperioder og post-meditationsperioder, aldrig på afveje i mondæne aktiviteter.”

Opfordret af tronholderen, hendes bror Drinchen Rinchen Namgyal, og Thugsey Rinpoche,

komponerede hun “The Excellent Path of the Great Bliss Instruction Manual for the Heart Essence of Mother and Son Combined”, i overensstemmelse med profetien om lyden af visdom - en tekst, som det ville have været vanskeligt for enhver anden at skrive.

Gennem hele sit liv skrev Jetsün Migyur Paldrön mange tekster, der bragte umådelig gavn til utallige elever af Buddhadharma’en. Hun komponerede “The Introductory Practice for Daily Practices” og “The Collection of Daily Recitations”, guruyogaen ved navn “Clearing the Darkness of Longing”, Den biografiske påkaldelsesbøn til guruen og Tenzhug liturgien, en samling af forskellige påkaldelser af guruen, en samling af hjertebelæringer kaldet “ Clearing the Darkness of the Heart”, spørgsmål og svar samlet i “The Clear Radiant Mirror”, inskriptioner på thankaer og bånd samlet i en samling ved navn “The Spontaneous Wish-fulfilling Jewel”, en vejledning om, hvordan man giver ofringer, historien om linjen i “The Gathering Essence of the Sugatas”, linjebønner af Garwang Tshe Pagme, liturgien forbundet med “The Lam Rim of Khandro Sangwa Yeshe, linjebønnen til “The Heart Essence of Vajrasattva”, “Rigzin Thugtig” og andre af Chögyal Terdag Lingpas nye termaer, manualen til indvielsesritualet vedrørende indtræden i mandalaen “Shaking the Depths of Hell” (Narak Dontrug) kaldet “The Excellent path of great Bliss”, liturgien til indtræden i visualiseringen af sig selv som guddommen i den nye terma “The Wrathful Guru (Guru Drakpo) kaldet vejen til at opnå “Wrathful Empowerment”, den udvidede forklaring på “Wrathful Guru” praksis og rækkefølgen i praksisser vedrørende opbyggende og fuldendende faser, indvielsen til “Thögal of Dzogchen Ati Zabdön Nyingpo”, bønnen knyttet til Ati Zabdön og en samling af råd om Ati praksis, påkaldelsesliturgien til phowa praksissen i Rigdzin Thugtig, ekstra noter (zin-bris) om rækkefølgen i koncentrationer (dmigs rim), den daglige praksis “Garwang Tse Pagme”, indvielsen til Künchog Kyido kaldet “Delighting the Fortunate Ones”, instruktionsmanualen til Künchog Kyido kaldet “The Oral Instructions on the Essence of the Bright Lamp” samt opfyldelses- og restaureringsritualer til Vajra Dharma beskytterne kaldet “Künzang Roltsho”.

Hendes grænseløse aktiviteter fortsatte og Jetsün Migyur Paldrön arbejdede utrætteligt til gavn for folket i Tibet med stor opmærksomhed på bevarelsen af de autentiske og kostbare belæringer. Hun blev ofte forfulgt af sine ungdomsoplevelser, hvor Terdag Lingpa’s og Lochen Dharmashri’s belæringer og alt, hvad de så omhyggeligt havde samlet, næsten blev udslettet af Dzungar mongolerne. Dette fik hende til at arbejde utrætteligt og uden pauser selvom det trak store veksler på hendes helbred.

Hendes biografi siger, “ Skønt hun havde gjort så meget for at bevare og udbrede belæringerne, som var blevet hende betroet, følte hun ikke, at hun havde gjort nok. Hun skældte ofte munke og praktiserende ud for deres slappe adfærd og opmuntrede nonner og munke til en streng disciplin. Hun talte også meget direkte om den sorg, hun oplevede ved at se jalousi og ufred blandt praktiserende og bad alle om at prøve at overkomme sådanne negativiteter.” Mest bevægende er fortællingerne om hendes sidste dage, hvor hun led af alvorlig sygdom. Det siges, at hun stadig insisterede på at give en serie af detaljerede indvielser, idet hun sagde. “Hvad gavner det at efterlade belæringerne i et lig?” Hun var da 70 år gammel.

En morgen i 1769 besøgte hun alle helligdommene i Mindrolling. Hun gav derefter en meget detaljeret indvielse fulgt af råd fra hjertet til alle tilstedeværende. Hun mødte senere alle sine oppassere og gav dem personlige gaver og råd. Derpå insisterede hun på at møde en lokal embedsmand, der tidligere havde anmodet om en overførsel. Da hun var så syg, prøvede mange at tale hende fra dette og embedsmanden selv anmodede om, at hun ikke måtte overanstrenge sig, men hun insisterede og gav ham den fulde overførsel.

Dette var hendes sidste handling. Den nat sad hun i meditation og opløste sit visdomssind i

dharmadatu. Jetsün Migyur Paldrön forblev i samadhi i 3 dage, med blikket rettet ud i det uendelige rum.

Mindrollings tronholder, der også var hendes bror, Tri Drinchen Rinchen Namgyal, fortalte forsamlingen i Mindrolling om Jetsün Migyur Paldröns paranirvana.

“The great bliss-warrior of supreme means- Samantabhadra United in bliss with Samantabhadri- the wisdom,

appeared indivisibly in the form of Migyur Paldrön

In order to raise the Vajra Song of the secret teachings of Atiyoga.

This Lord’s activities-a treasure of qualities

so countless that it is difficult for even a Buddha to describe- is unfathomable to the near-sighted ordinary mind.

Of what I have heard of this great Lord,

this is just a single drop.”

-fra Gyurme Ösel’s biografi.