Mindrolling linjens historie

 Afsnit VI

Jetsün Migyur Paldrön del II:
Dzungar mongolernes invasion og eksil fra Tibet

Efter hendes far og rodlærer Chögyal Ogyen Terdag Lingpas paranirvana, forblev Jetsün Migyur Paldrön i tilbagetrækning. Som forudsagt af Guru Padmasambhava invaderede Dzungar mongolerne imidlertid i 1718, og dermed sluttede hendes tilbagetrækning. Denne invasion bragte store ødelæggelser med sig i hele Tibet og var i særdeleshed skadelig for den kostbare lære. Klostre blev ødelagt og et utal af dharma praktiserende mistede livet.

I de nedskrevne kilder fra den tid står der: ”En stor del af Dzungar mongol generalen, Ju Ring Thu Hong Tha’i Ji’s hær fyldte Tibets bjergskråninger. Selve navnet på læren om den store, hemmelige mantrayana doktrin blev destrueret, templer blev ødelagt, mange store klostre blev jævnet med jorden og praktiserende blev spredt overalt og måtte flygte for livet. Dette store land af sneklædte bjerge, i den grad velsignet af store mestre som Padmasambhava, store pandita’er, dharma konger, oversættere, mahasiddha’er og lærde såsom Den Alvidenede Terdag Lingpa, kunne sammenlignes med Padmasambhava’s buddha land (rnga yab pad ma’od). Men sneriget var nu fyldt med mørke i alle retninger, som et tusmørke uden en lampe.”

I Jordhundeåret 1718, et år efter begyndelsen på mongolernes invasion, blev Lochen Dharmashri og Pema Gyurme Gyatso, henholdsvis Jetsün Migyur Paldröns onkel og ældre broder, kaldt til Lhasa og holdt tilbage i fangenskab. Kort efter gik den invaderende hær ind i klostrene i den centrale del af Tibet, herunder Mindrolling og Dorje Drak. De satte ild til templerne, ødelagde alt på deres vej og fængslede og dræbte munke, nonner og praktiserende. Det var kun 3-5 år efter færdiggørelsen af det store Mindrolling kloster, etableret af Ogyen Terdag Lingpa, at klosteret blev totalt ødelagt af de invaderende Dzungar mongoler (se foregående sektion om Dzungar mongolernes invasion).

Af frygt for, hvad der skulle ske for den eneste tilbageblevne af linjen, bad de ældre munke og oppassere, der havde undgået at blive fanget, Jetsün Migyur Paldrön om at rejse med det samme. Hun spurgte efter sin bror, Drinchen Rinchen Namgyal, og sin mor, Yum Phuntsog Plazom samt sine søstre og fik at vide, at de alle var flygtet sammen med deres oppassere. Der var dog intet nyt om, hvordan de havde klaret sig, om de havde haft heldet med sig under deres flugt.

Hun gik til det private alter i residensen og bad. Så tog hun den lille statue af sin højtærede far, Terdag Lingpa, og med denne sikkert i rygsækken, forberedte hun sig på at forlade Mindrolling. Samme aften, iført en simpel ulden dragt og med håret, der var vokset under tilbagetrækningen, bundet op af et tørklæde, maskerede hun sig selv som en lægperson. Sammen med nogle få trofaste oppassere, Gyurme Chödrön, hendes kok Gyurme Yangzom, Gelong Tashi Wangchuk og Gedün Tshamphel flygtede hun gennem en hemmelig dør over forhøjningen, der var bag statuen af Terdag Lingpa.

Mens han levede, havde Terdag Lingpa foreslået sin datter, Jetsün Migyur Paldrön, at få bygget en lille bagdør, der førte ud af hendes gemakker til bakkerne bag Mindrolling. Bagdøre var ikke så almindelige i Tibet dengang, men Jetsün Migyur Paldrön fulgte sin fars råd og fik døren bygget, som han havde ønsket det. Da Jetsün Migyur Paldrön spurgte Terdag Lingpa om grunden, fortalte han hende, at døren engang ville blive til stor gavn for hende.

Altimens Jetsün Migyur Paldrön var igang med at flygte, raserede Dzungar mongolernes hær klosteret. Det vigtigste tempel, Chökhor Lhunpo (hovedresidensen), den store stupa og alle munkenes kvarterer blev ødelagt. Tilbage stod kun Sang Ngag Phodrang (ét af de vigtigste templer). Den stærke hær anrettede en sådan ødelæggelse og efterlod hele Drachi området så hærget, at området, selv den dag i dag, ikke er kommet sig helt over ødelæggelserne.

Samtidig hermed blev Sangyum Phuntsog Palzom og Semo Palzin, henholdsvis Jetsün Migyur Paldröns mor og søster, taget til fange af mongolhæren. Under mongolernes forhør, mens de pinte og plagede dem, kunne Sangyum Phuntsog Palzom ikke holde sig tilbage og udbrød: ”Jeg har en datter, den store lady, Migyur Paldrön. Som en stor drage vil hun sikre, at I ikke får held med jeres onde gerninger.” Det gik op for generalen, at Jetsün Mingyur Paldrön stadig var i live, og der blev sendt soldater afsted for at lede efter hende. De tidlige optegnelser beretter, ”mongolernes råb gav genlyd i hele dalen, i hvert et pas, i hvert hjørne af landet.” For at sikre, at hæren forstod, hvor vigtigt det var at finde Jetsün Migyur Paldrön, udtalte generalen,”Hvis Terdag Lingpas datter ikke bliver fanget og bragt hertil, så er jeres nakker de næste i rækken. Dag eller nat, hun skal fanges og bringes til mig.”

Under flugten fra Mindrolling, nåede Jetsün Migyur Paldrön Depa Wangdu’s hjem i Tsamyul. De var imidlertid næppe ankommet, før soldaterne kom for at lede efter dem i hans hjem. Depa Wangdu holdt dem klogeligt hen ved at tilbyde dem øl, og gav på den måde Jetsün Migyur Paldrön og hendes oppassere den tid, de havde brug for til hurtigt at flygte ved at glide ned af et reb bundet under et lille vindue i huset. De skjulte sig i et smalt hulrum bag en bunke klipper af skifer forrest i dalen, mens rytterne red frem og tilbage over deres hoveder og ledte efter dem.

De forblev i skjul i to hele dage. I én af sine biografier mindes Jetsün Migyur Paldrön disse dage, ”Mit hjerte bankede af rædsel. Jeg troede, at vi ville blive fanget. Takket være velsignelsen fra De tre Juveler generelt og i særdeleshed fra Den ærværdige Guru fra Ogyen, så forblev vi dog i sikkerhed.” Da mongolerne ikke kunne finde hende, forlod de endelig området for at lede andre steder. Jetsün Migyur Paldrön og hendes rejseselskab drog afsted mod sman brijd (Menjid).

Hendes oppassere og senior munkene i Menjid, såsom Drön Nyer Powo (gnyerpa spo bo), Bum Rabjampa (’bum rab’byams pa), Orgyen Kelzang (o rgyan skal bzang), Shabdrung Gyurme Shenphen Wangpo (’gyur med gzhan phan dbang po), Gelong Ogyen Rabten (dge slong o rgyan rab rtan) og andre rådførte sig med hinanden og sagde: ”indbegrebet af Terdag Lingpa er dette barn. Vi må gøre alt for, at hun er i sikkerhed. Vi må arbejde sammen, så den monastiske del af linjen kan samles igen og blive reetableret.” De besluttede, at de ville spredes i forskellige retninger, så i det mindste nogle ville undslippe og kunne tjene linjen. Gelong Ogyen Rabten tog ansvar for at føre Jetsün Migyur Paldrön og hendes oppassere i sikkerhed og besluttede at rejse mod Sikkim via Phagri.

Rejsen gennem det uvejsomme landskab, uden pauser dag og nat, var krævende for Jetsün Migyur Paldrön, der netop havde været i en strikt tilbagetrækning, og som var mest vant til at rejse på hesteryg. Jetsün Migyur Paldrön blev derfor syg. Hede og udmattelse påvirkede også følget, og da de nåede Phagri standsede de for at hvile. Gedün Tshamphel tog ind til det lille bymarked blot for at haste tilbage og berette, at der på markedet var kommet to ryttere med følgende besked: ”Terdag Lingpa’s datter skal findes og fanges straks. Folket i Phagri må ikke tillade, at hun undslipper, og de skal med det samme informere myndighederne, hvis de ser hende.” Da de hørte dette tog de straks afsted, trods udmattelse og sygdom. De fulgte den mest snævre og stejle vej til Sikkim. Gelong Tashi Wangchuk og Gedün Tshamphel, der tidligere havde været på rejse til Sikkim, fandt heldigvis vejen.

Da rejseselskabet nåede grænsen til Sikkim, kom en mand med nyheder fra Lhasa. De berettede om mordet på hendes onkel, den store Lochen Dharmashri og hendes ældre bror Pema Gyurme Gyatso (se de tidligere biografiske oplysninger om dem). Hendes anden ældre bror, Zhabdrung Yidzhin Legdrub, hendes onkel, Ahku Chagdzöd, samt alle senior lopöns og umdzer, der var blevet på Mindrolling, var også blevet dræbt. Beskeden indeholdt også en advarsel til hende om at være forsigtig.

Ramt af en umådelig sorg og med tårer i øjnene vendte Jetsün Migyur Paldrön sig mod Lhasa og med foldede hænder bad hun til Guru’en. Medens hun således påkaldte guru’en fra det fjerne, så hun Guru Rinpoche’s, Yeshe Tsogyal’s og Terdag Lingpa’s skikkelser. De viste sig i en sky af regnbuer, de velsignede hende og lindrede hendes sorg og gav hende klare instrukser om fremtiden.

Kort tid efter nåede rejseselskabet deres mål og midlertidige tilflugstssted, - Sikkim. Da kongen af Sikkim og Dzogchen Thrakthung Pawo Jigme Dorje hørte om den store dakini Jetsün Migyur Paldröns ankomst, arrangerede de en stor velkomst med en gylden procession, der førte hende til den gyldne trone. Den følgende dag barberede Jetsün Migyur Paldrön igen sit hoved og tog nonneroberne på.

Herefter udsendte kongen en enestående meddelelse, (uden tilladelse fra kongen eller den store Dzogchenpa, var det ikke tilladt for folk at modtage belæringer fra hvem som helst, i et forsøg på at reducerede antallet af falske lærere, der vildledte folk), som han aldrig tidligere havde gjort for nogen anden lama. Kongen proklamerde,”Alle folk i Sikkim, verdslige såvel som gejstlige, vær opmærksomme på, hvor heldige vi er. Datteren af rodlæreren, Tæmmeren af Væsener, Terdag Lingpa og selv en umiskendelig udstråling af Yeshe Tsogyal, Jetsün Migyur Paldrön, har velsignet vores kongedømme med sin tilstedeværelse. Alle heldige, der ønsker at anmode om indvielser, dharmaoverførsler og så videre, kan nu gøre det uden forhindringer eller begrænsninger.”

Over 4.000 praktiserende var samlet i adskillige måneder, mens Jetsün Migyur Paldrön gav mange indvielser og belæringer. Til Dzogchen Thrakthung Pawo Jigme Dorje, kongen, nogle få centrale oppassere og heldige studerende gav hun alle Terdag Lingpas nye termaer og i særdeleshed indvielsen og kommentaren til Ati, hendes egen cyklus af belæringer (som hun gav for første gang) samt gamle terma belæringer og indvielser. Det siges, at der i denne periode var mange vidunderlige tegn, herunder en regnbue, der hvilede over mandalaen og den store Jetsünma. Det var på denne måde, hun blev rodlærer for kongen af Sikkim og for utallige praktiserende fra Sikkim, og på denne måde, hun hejste dzogchen belæringernes flag i hele denne region. Den store Dzogchenpa gav til gengæld Jetsün Migyur Paldrön ”Könchog Kyidu” (dkon mchog spyi ’dus) og ”Rigzin Sogdrub” (rig ’dzin srog sgrub) indvielserne og overførslerne. På grund af dette har der altid eksisteret en stærk forbindelse mellem dharmapraktiserende i Sikkim og Mindrolling linjen. Klosteret og de mange hellige steder, hvor Jetsünma videregav belæringerne, er der stadig i Sikkim og hendes belæringer og linje er fortsat op til i dag.

I denne periode, med Jetsün Migyur Paldröns store aktivitet i Sikkim, undslap hendes mor og søster, Semo Paldzin og Semo Buga Kyidzom, farerne i Tibet og sluttede sig til hende i Sikkim. Det var en utrolig lykkelig genforening for mor, datter og søstre. Snart nåede nyheden om Jetsün Migyur Paldröns flugt til Sikkim dog Lhasa, og Lord Tsering Dhöndup, kommandant for de mongolske tropper, der var udstationeret der, hørte om det. Han sendte straks sine dygtigste ryttere med en guide til Sikkim i et forsøg på at fange Jetsün Migyur Paldrön og bringe hende tilbage til Lhasa.

Jetsün Migyur Paldrön genkaldte sig de instruktioner, som hun havde modtaget af Terdag Lingpa, og sammen med den store mester Dzogchenpa udførte hun den vrede praksis, der underkuer onde kræfter. Efter få dage med denne praksis, udbrød der en stor uoverensstemmelse i den mongolske hær, og dette skabte store interne konflikter. Vejret ændrede sig også pludseligt på drastisk vis, og der kom flere uger med barske snestorme, hvis lige man aldrig havde set. Militærlejren blev helt ødelagt herved.

I Lhasa gik det ikke meget bedre for Dzungar mongolernes hær. Deres magt var blevet meget svækket på grund af indre konflikter og forskellige andre problemer. Mange af deres generaler var blevet tvunget til at flygte. Det var kun et spørgsmål om tid, før hæren var overvundet og Dzungar mongolernes besættelse af Tibet blev bragt til et ophør.

Da Jetsün Migyur Paldrön hørte om Dzungar mongolernes nederlag begyndte hun og hendes følge at forberede sig på at vende tilbage til Tibet. Det siges, at én af hendes overlevende søstre blev i Sikkim og giftede sig med Chögyal, Kongen af Sikkim. Da de hørte om hendes afrejse samledes kongen og tusinder af Jetsün Migyur Paldröns hjertesønner og døtre sig, tunge om hjertet, til en afskedsprocession. De fulgte hende til Tibets grænse, og de stod og så hende gå ind i Tibet.

Selskabet rejste til Tibet ved at krydse over Phagri og Kharola gennem ba bcos passet. De gjorde et holdt på hendes onkel på mødrene side, Dumpowas ejendom. Han var ovenud glad for at se hende igen. Under dette ophold gav Jetsün Migyur Paldrön Den Røde Guru Drakpo (Drakmar) og langtlivsindvielsen til sin onkel, til alle de overlevende medlemmer af familien og følge samt alle de, der var heldige nok til at være til stede. I optegnelserne siges det, at hun, i forbindelse med en tale til offentligheden, konstaterede: ”det føles som om, jeg er vendt tilbage fra bardoen.”

Kort tid efter at have givet indvielserne ankom Jetsün Migyur Paldrön i Dargye Chöling i det centrale Tibet. Hun gav utallige indvielser, belæringer og audienser til offentligheden og, som en ønskeopfyldende juvel, opfyldte hun ønskerne hos alle, der kom til hende.

Morgenen efter hendes ankomst til Dargye Chöling, kom Orgyen Rabga (o rgyan rab dga’), der havde været chöpon for Terdag Lingpa, til hende og ofrede en katak (hvidt klæde). Han tilbød hende også to kister, som havde tilhørt Terdag Lingpa, med kostbare ting brugt under indvielser. Forundret over at disse kostbare og velsignede ting var blevet frelst fra ødelæggelse og glad for dette lykkebringende tegn, følte Jetsün Migyur Paldrön fornyet styrke og mod til at fortsætte mod Mindrolling.