Mindrolling linjens historie

 Afsnit IV

Dzungar mongolernes invasion

Dette afsnit er medtaget i Mindrolling linjens historie for at give en baggrund og en forståelse for Tibets politiske historie på det tidspunkt, hvor Chögyal Terdag Lingpa døde og indgik i parinirvana.

Lochen Dharmashri og Pema Gyurme Gyatso blev også begge myrdet i denne periode. Afsnittet medvirker også til en forståelse af det specielle forhold, der eksisterede mellem Dalai Lama’erne og Potala Paladset og Mindrollinglinjen og klosteret.

Den store 5. Dalai Lama Lobzang Gyatso indgik i parinirvana i 1682. For at fortsætte en stabil regering og fuldende konstruktionen af Potala Paladset, hemmeligholdt regenten, Desi Sangay Gyatso, parinirvanaen i mange år. Den 6. Dalai Lama Tsangyang Gyatso, født den 1. marts 1683, blev først i 1688 anerkendt som den 6. Dalai Lama. Den unge dreng blev holdt skjult for omgivelserne indtil 1697. Efter at have sendt en delegation til den kinesiske kejser, blev det officielt bekendtgjort, at Den Store Femte var død og fundet af den 6. Dalai Lama blev formaliseret.

I 1701 fik Lhasang Khan, en mongolsk konge og allieret med den kinesiske kejser, regenten dræbt. Dette oprørte den 6. Dalai Lama, som gav sine løfter tilbage og ændrede sin livsstil. Skønt han ikke gik af, forkastede han munkelivet og valgte at leve i et telt udenfor Potalas nordlige park.

I de historiske optegnelser nævnes hans udflugter i Lhasa’s gader ofte. At han drak og havde mange kærlighedsforhold var kendt af alle, men han var også kendt for sin enestående poesi og digtning. Mange store mestre og lærde har skrevet og talt om ham som værende en meget erkendt mahasiddha. Han var ekstremt intelligent og en meget åben kritiker af det etablerede system. Han var direkte og meget ærlig om sine holdninger. Skønt den 6. Dalai Lama var elsket af mange mennesker, så gik hans specielle adfærd ikke godt i spænd med principperne i regeringssystemet og skabte megen tvivl og stor uro.

I et forsøg på at få magten og udnytte uroen afsatte Lhasang Khan den 28. juni 1706 Tsangyang Gyatso, den 6. Dalai Lama, og installerede en 25-årig lama, Ngawang Yeshe Gyatso, som den 6. Dalai Lama. Lhasang Khan proklamerede, at Ngawang Yeshe Gyatso var den sande inkarnation af den 5. Dalai Lama, og satte den rigtige 6. Dalai Lama, Tsongyang Gyatso, i fængsel.

Mens han blev eskorteret ud af byen komponerede den 6. Dalai Lama sit berømte digt:

White crane, lend me your wings,

i will not fly far,

from Lithang, I shall return.

Hvide trane, lån mig dine vinger,

jeg flyver ikke langt,

fra Lithang vil jeg vende tilbage.

I dette digt forudsagde han sin genfødsel og i overensstemmelse med denne profeti, blev den 7. Dalai Lama Kelsang Gyatso født og fundet i 1708 i Lithang i Østtibet. Den 6. Dalai Lama Tsangyang Gyatso døde på mystisk vis, kort tid efter at han skrev digtet. Nogle sagde, at han undslap og levede i skjul, mens andre hævdede, at han blev dræbt. Derfor findes der ikke en gravplads for ham i Potala paladset.

Efter den 6.Dalai Lama Tsangyang Gyatsos forsvinden eller død, forsøgte Lhasang Khan og hans kandidat at overtage tronen såvel som kontrollen med regeringen. Der var imidlertid en voksende utilfredshed og misbilligelse hos folket.

Dzungar mongolerne fra Østturkestan udnyttede situationen og invaderede, afsatte og dræbte tronprætendenten, Lhasang Khans kandidat.

I begyndelsen blev dette i høj grad bifaldt af folket, men snart begyndte Dzungar mongolerne at plyndre og ødelægge alle de hellige steder, templer og klostre. Mange store lærere og praktiserende blev dræbt. De begyndte en systematisk ødelæggelse af Dharmaen og i særdeleshed af Nyingma skolen indenfor Buddhismen. Mindrolling, der var et af de mest prominente Nyingma centre og beliggende tæt ved Lhasa, Dzungar mongolernes højborg, blev et af deres hovedmål.

Da Dzungar mongolerne invaderede, havde Mindrollingklosteret, etableret af Chögyal Terdag Lingpa i 1676, netop afsluttet konstruktionsfasen og havde etableret sig fuldt som det vigtigste Nyingma kloster og studiecenter. I 1718 ødelagde Dzungar mongolerne klosteret. De brændte det ned til grunden og dræbte de fleste Mindrolling munke, tronholderen, regenten og mange linjeholdere. Mindrolling blev således ødelagt 42 år efter, at Chögyal Terdag Lingpa først etablerede det.

I denne periode fødtes den 6. Dalai Lama’s reinkarnation, den 7. Dalai Lama Kelzang Gyatso. Grundet den turbulente politiske situation, blev han ikke straks bragt til Lhasa. I stedet blev han i hemmelighed bragt til Kumbum klosteret.

Dzungar mongolernes invasion og ødelæggelser gjorde en ende på Lhasang Khans magt og hans udskiftning af den 6. Dalai Lama. Herefter forblev Dzungar mongolerne ved magten og forårsagede umådelige ødelæggelser.

I 1720 sendte Kejser Kangxi sine tropper for at hjælpe med at smide Dzungar mongolerne ud. Kelzang Gyatso blev derefter bragt til Lhasa og tronsat som den 7. Dalai Lama.

Pema Gyurme Gyatso

Pema Gyurme Gyatso, søn af Chögyal Rigzin Terdag Lingpa og den glorværdige frue, Yonten Dolma, var en udstråling af Hayagriva, det vrede aspekt af Avalokiteshvara.

Ved hans fødsel udførte hans far, Chögyal Terdag Lingpa, alle de traditionelle baderitualer og gav indvielser og velsignelser. Pema Gyurme Gyatso voksede op og viste stor visdom og dyb forståelse af Bodhisattvavejen.

Det var hans store lykke, at have både sin far og sin onkel, Lochen Dharmashri, som sine lærere og vejledere fra en meget ung alder. Med deres undervisning og omsorg voksede Pema Gyurme Gyatso op og personificerede alle kvaliteterne – mkhas btsun bzang gsum (visdom, flid og gode egenskaber).

Det blev sagt, at han besad den bemærkelsesværdige evne at kunne huske og forstå alt, hvad han læste eller hørte en enkelt gang. Han opnåede således stor anseelse for sin lærdom og sin evne til at fremlægge sin dybe forståelse af filosofiske spørgsmål. På grund af disse evner fik Pema Gyurme, i overværelse af hele den store sangha, titlen ”Den store Lærde”. Han fortsatte derefter med at modtage mange belæringer og overførsler fra forskellige lærere.

Som det ældste barn af den store termafinder, mester og grundlægger af Mindrolling, Chögyal Rigzin Terdag Lingpa, blev Pema Gyurme Gyatso trænet som tronholder i Mindrolling, som den anden Trichen (tronholder). Chögyal Terdag Lingpa havde proklameret, at hans linje ville blive en familielinje, og at blodlinje ville have fortrinsstilling over traditionen med at anerkende reinkarnationer.

Fra en meget ung alder var Pema Gyurme Gyatso imidlertid tiltrukket af munkevæsenet og klosterlivet. Meget imod sin fars ønske tog han munkeløfter og levede som munk. Mindrolling medlemmer og i særdeleshed tronholdere, har, som et tegn på, at de holder de højeste tantraløfter, ikke lov til at klippe deres hår,

Blandt Padmasambhavas profetier er der et vers, der lyder: ”Hvis Pema Gyurme Gyatso manifesterer sine aktiviteter som en stor ngagpa (mantrayana yogi), så vil landet Tibet være fri for indtrængende fjender og krig.”

Som så ofte, syntes de degenererede tiders styrke for stor. Pema Gyurme Gyatso valgte ikke straks at give sit munkeløfte tilbage, men holdt sine løfter som en helstøbt munk. Den nedskrevne historie fortæller: ”Han holdt fast ved de ydre pratimoksha-, de indre bodhisattva- og de hemmelige mantrayanavidhyadhara- løfter i sin sindsstrøm, perfekt og excellent.”

Et af de bemækelsesværdige aspekter af hans liv var, at han fra en ung alder manifesterede rigpa’s uhindrede dygtighed og hurtige opfattelsesevne (rigpa’i rtsal). Han modtog, studerede og underviste i en stor mængde belæringer og overførsler. Han praktiserede intensivt i tilbagetrækninger, men arbejdede også på kommentarer og på at samle værker med mange sjældne og dybe belæringer og overførsler.

Indflydelse fra den degenererede tids øgede styrke, gjorde, at Pema Gyurme Gyatso ikke var istand til at opfylde de tre befalinger fra sin far og lærer Chögyal Terdag Lingpa. Det siges:

  1. Han valgte at tage ordination og blive munk i stedet for at fortsætte familielinjen.

  2. Han barberede sit hår af, skønt Terdag Lingpa havde befalet, at alle Mindrolling linjeholdere skulle beholde deres hår langt som et tegn på at være mantrayana praktiserende. Man mente også, at det, at klippe håret ville forkorte livslængden.

  3. Endelig lykkedes det ham, af en eller anden grund, ikke at fuldføre en bestemt praksis i tilbagetrækning, som hans far havde ønsket, at han skulle gøre.

Vores lærere har forklaret, at årsagen til ikke at opfylde disse befalinger ikke blot var, at Pema Gyurme Gytaso ikke var istand til at opfylde dem, men at der var mange årsager og betingelser, der skabte en sådan situation. Vigtigst heriblandt var levende væseners karma generelt og i særdeleshed det tibetanske folks karma. Mangel på fortjeneste som et kollektivt karma frembragte disse ulykkelige omstændigheder. Da han ikke var istand til at følge sin lærers befalinger, syntes det derfor, at Pema Gyurme Gyatso stødte på en skæbnesvanger forhindring for sit liv og aktiviteter.

Efter Chögyal Terdag Lingpa’s parinirvana blev Pema Gyurme Gyatso tronsat som den anden tronholder, Mindrolling Trichen. Hjulpet af sin onkel, Lochen Dharmashri, begyndte han at påtage sig ansvar for at administrere og lede Mindrolling, der på det tidspunkt stod som et af de førende klostre og læringssteder i Tibet.

Den tætte relation mellem Chögyal Terdag Lingpa og Den Store 5te Dalai Lama, såvel som Mindrollings beliggenhed nær ved Lhasa, gav medlemmerne af Mindrolling meget ansvar og mange forpligtelser. Dette medførte en konstant rejseaktivitet og kontakt med Potala paladset.

I 1718, Jordhundeåret, kom Dzungar Mongolernes invasion og ødelæggelser. Da krigen, volden og ødelæggelserne begyndte, blev både Lochen Dharmashri og Pema Gyurme Gyatso kaldt til Lhasa. Trods mange anstrengelser herfor, kunne de stærke Dzungar mongolske styrker ikke stoppes, og de angribende styrker, anført af general Tha’i Ji’i, fangede både Lochen Dharmashri og Pema Gyurme Gyatso sammen med mange andre senior lærere og embedsmænd.

Da Lochen Dharmashri var død (se den foregående biografi om Lochen Dharmashri) henrettede Dzungar mongolerne Pema Gyurme Gyatso ved halshugning. Ifølge de fortællinger, der er bevaret gennem tiden, siges det, at soldaterne efter mange forsøg ikke var i stand til at hugge hovedet af ham. Til sidst spurgte de ham, hvorfor deres sværd ikke kunne hugge hans hoved af. Pema Gyurme Gyatso forklarede, at han havde renset alle formørkelser for de tre døre bort, derfor kunne hans fysiske krop ikke skades. Imidlertid var der stadig en formørkelse han manglede at rense væk. Han havde ikke opfyldt de tre vigtigste befalinger fra sin lærer i denne livstid og havde set bort fra vigtigheden af at fortsætte linjen, hvorved han havde forårsaget mange vidtrækkende konsekvenser. Soldaterne, der på det tidspunkt var desperate for at fuldføre deres ordre, spurgte ham, om der var noget, de kunne gøre, der ville tillade dem at hugge hans hoved af. Fra et medfølende hjerte, svarede Pema Gyurme Gyatso, siges det, at de skulle dække hans hoved med diverse urene artikler, fyldt med negative energier (dribs) og så hugge hans hoved af med et sværd. På grund af hans ene forhindring, ville de så opnå, hvad de ønskede. De gjorde præcist, som det blev foreslået, og hans hoved faldt til jorden. I det selvsamme øjeblik faldt også hovedet på en Hayagriva statue i Samye (velsignet og indviet af Padmasambhava) til jorden. Skønt hovedet blev sat på igen, og statuen repareret, kan man den dag i dag se et mærke på statuens hals. Pema Gyurme Gyatso var på det tidspunkt 33 år gammel.