Mindrolling linjens historie

 Afsnit III

Gyalse Tenpa’i Nyima

Biographical accounts of Gyalse Tenpa'i Nyima and Lochen Dharmashri.

Terdag Lingpa var den ældste af Sangdag Thrinley Lhundrubs og Yum Lhadzin Yangchen Drolmas 7 børn. Den næste søn i rækken, Terdag Lingpas yngre bror, Gyalse Tenpa’i Nyima, blev født i hanjordrottens år (1648) i Dranang Dargye Chöling i det centrale Tibet.

Gyalse Tenpa’i Nyima modtog talrige belæringer og transmissioner fra både kama og terma linjerne. Såvel fra sin far, Sangdag Thrinley Lhundrub, som fra Den Store Femte Dalai Lama og fra mange andre store mestre. Han blev således meget lærd og kyndig i alle dele af sutra og tantra. Han blev især kendt for sin store indsats for at samle mange værdifulde tekster om gar thig yang rol (gar thig dbyang rol) – de rituelle danse, kunsten at tegne mandalaer, rituelle melodier og rituel musik. Gyalse Tenpa’i Nyima hjalp også med at opdrage og undervise sin yngre bror, Den Store Lochen Dharmashri.

Den store mester Gyalse Tenpa’i Nyima blev også den første Mindrolling Khenchen, abbed og indehaver af Mindrollings vinayalinje. Mindrollinglinjen har khenchenlinjen, der også kaldes khen rab. Khen rab er vinayaholderens linje, der giver vinayaløfterne til munkene på Mindrolling. De har altid været berømte lærde og eksponenter for Dharmaen, begyndende med Gyalse Tenpa’i Nyima. Mindrollings Khenchens har traditionelt været een af Trichens/tronholderens yngre sønner. Trichenlinjen kaldes også tri rab. Den ældste søn ville blive Trichen/tronholder og en yngre søn ville blive khenchen/vinayaholder.

Det siges, at mange forhindringer og manglende fuldendelse af visse samayapraksisser til rette tid, havde indflydelse på Gyalse Tenpa’i Nyimas tidlige død. Han blev 27 år og døde i trætigerens år, 1674.

Chöpal Gyatso, Lochen Dharmashri

Terdag Lingpas eneste indre spirituelle søn, var hans anden yngre bror, Lochen Dharmashri, Den store alvidende Chöpal Gyatso. Han er kendt som een af de mest lærde mestre indenfor dzogchenbelæringerne. Han blev født i træhestens år som det femte af Sangdag Thrinley Lhundrubs og Yum Lhadzin Yangchen Drolmas 7 børn.

Skønt Tibet er blevet velsignet med tilstedeværelsen af mange store oplyste mestre, siges det, at få kunne måle sig med Lochen Dharmashri med hensyn til lærdom og dyb forståelse af Dharmaen. Terlung (gter lung – skatteforudsigelser(treasure prophesies)profeterede om Lochen Dharmashris fødsel, at det var ”en stor mester med et navn, der begynder med Dharma, en udstråling af Yudra Nyingpo, med en visdom uden sidestykke og med stor medfølelse og dyb hengivenhed, som ville opretholde Dharmaens sejrrige banner til gavn for levende væsener.”

Lochen Dharmashri var en udstråling af een af Guru Rinpoches 25 elever, Yudra Nyingpo. Yudra Niyngpo var prins af Gyalmo Tsawe Rong (Gyarong) i Østtibet. I Gyarong modtog Yudra Nyingpo belæringer fra Vairocana, der var forvist til det område i en periode. Gennem studierne med Vairocana opnåede Yudra Nyingpo at blive en stor lærd og en stor oversætter. Senere rejste han til det centrale Tibet og modtog belæringer fra Guru Rinpoche, og han blev een af de største mestre i Tibet indenfor dzogchenbelæringerne kaldet semde og longde.

Lochen Dharmashris far, den store mester Sangdag Thrinley Lhundrub, indgik i parinirvana, da Lochen Dharmashri var blot 9 år gammel, stadig en ung dreng. Ved faderens død bad Lochen Dharmashri ivrigt til hans Kudung, idet han udførte ”Kudung Chöpa” (sku gdung mchod) – bønner og ofringer til kudungen. Samme nat drømte han, at Sangdag Thrinley Lhundrub viste sig, omgivet af regnbuelys, og at han opløstes og smeltede sammen med ham. Lochen Dharmashri vågnede straks og oplevede en overvældende glæde og klarhed. Det siges, at hans sind og guruens sind på dette tidspunkt blev eet, og at Lochen Dharmashris sind fra den dag var fyldt med en ekseptionel klarhed og en dyb forståelse af Dharmaen.

Lochen Dharmashri blev fra en tidlig alder undervist i Dharmaen og opdraget med stor kærlighed og venlighed af sin ældre bror Chögyal Rigzin Terdag Lingpa. Også hans anden ældre bror Gyalse Tenpa’i Nyima og hans mor Yum Lhadzin Yangchen Drolma drog kærlig omsorg for ham.

Som 13-årig modtog Lochen Dharmashri genyen ( dge bsnyen) løfterne fra Rigzin Terdag Lingpa, der også udførte tsug phü (gtsug phud), hårklipningsceremonien. Terdag Lingpa gav ham ved den lejlighed navnet Tenzin Jamyang Wangpo (bstan ’dzin ’jam dbyang dbang po).

Som 15-årig modtog han rabjung (rab byung) løfter af Den Store Femte Dalai Lama Ngawang Lobsang Tenzin Gyatso, og som 20-årig modtog han, i det store Potala palads, gelong (dge slong) løfterne – fuld ordination – af Den Store Femte Dalai Lama.

I en alder af 27 år, efter at have fuldendt mange studier og mestret alt indenfor videnskab og filosofi, blev Lochen Dharmashri, i overværelse af en stor forsamling, tildelt den fornemme titel ”Den Store Lærde”.

Som det vigtigste, siges det, at Lochen Dharmashri hele livet var meget opmærksom på ikke at skabe nyetung (nyes ltung) – overtrædelser og krænkelser i forhold til selv det mindste løfte. Som den strålende sol og måne, således var Lochen Dharmashris opførsel helt perfekt og uden den mindste plet. Hans præcision og omhyggelighed med sine vinayaløfter og samaya’er ses stadig som et eksempel på perfekt renhed indenfor vinayalinjen i tibetansk buddhisme. Lochen Dharmashris kommentar til Dom Sum (sdom gsum) – ”En samling af værker om de tre løfter”,-anses stadig som et af de vigtigste og mest autoritative værker om emnet etik i Buddhadharmaen.

Som 12-årig, på den lykkebringende 25. dag i den 7. måned i træslangens år, modtog Lochen Dharmashri af sin ældre bror, Chögyal Terdag Lingpa, den komplette cyklus af belæringer og indvielser kaldet Rigzin Thugthig (Terdag Lingpas første terma: ”Heart essence of the Vidyadharas”/”Visdomsholdernes hjerteessens”). Under denne begivenhed var der mange lykkebringende tegn. Det fortælles således, at Lochen Dharmashri havde plukket en almindelig kvist af et træ og sat i bumpaen, og som indvielsen skred frem, begyndte denne kvist pludselig at blomstre.

Som 16-årig modtog Lochen Dharmashri Dra Kalapa (sgra kalhapa) og Debgyor (sdeb sbyor) af Gungtang Panchen Shenyen Namgyal (gung thang pan chen bshes gnyen rnam rgyal) og mestrede også Lantsha (lan tsha) og Wartu (war tu) skrifterne.

Med sin ældre bror, Gyalse Tenpa’i Nyima Rinpoche, studerede Lochen Dharmashri astrologi. Af mesteren Karma Küngyen (karma kun mgyan) modtog ham Kalachakrabelæringerne og af Taglung Drubchen Ngawang (stag lung grub chen ngag dbang) belæringerne og overførslerne fra Saraswati.

Med sin ældre bror, Chögyal Terdag Lingpa, studerede Lochen Dharmashri rituelle danse, mandala og rituelle melodier (gar thig dbyang gsum). Af Terdag Lingpa modtog han også belæringerne om ”De tre løfters klasser” (”The classes of the three vows”- sdom gsum rab dbyed). Af sin anden ældre bror, Gyalse Tenpa’i Nyima, modtog Lochen Dharmashri vinayabelæringerne og belæringerne om adfærd i overensstemmelse med vinaya. Som 27-årig modtog Lochen Dharmashri hele samlingen af Longchenpas belæringer.

Lochen Dharmashri vedblev hele livet, med stor hengivenhed og opmærksomhed, omhyggeligt at pleje, passe og være tilstede for sin uforligneligt venlige lærer, Chögyal Rigzin Terdag Lingpa, af hvem han modtog en uendelig mængde af dybe belæringer og overførsler.

Blandt disse overførsler og belæringer var en stor mængde termabelæringer (gter chos) fra store tertöns (terma/skattefindere), såsom Grubthab Ngödrub (grub thab dngos grub), Neten Dangma Lhüngyal (gnas btan ldang ma lhun rgyal), Chetsün Senge Wangchug (lce btsun seng ge dbang phyug), Gya Zhang Trom (rgya zhang khrom), Lhaje Nubchung (lha rje gnubs chung), Ngadag Nyang Ralpachen (mnga’ bdag nyang ral pa can), Guru Chöwang (gu ru Chos dbang) og Pema Ledrel Tsal ( pad ma las ’brel rtsal) og mange flere.

Lochen Dharmashri modtog endvidere også fra Chögyal Rigzin Terdag Lingpa indvielserne, belæringerne og overførslerne fra alle de termaer, som Terdag Lingpa fandt såsom Rigzin Thugthig, Thugje Chenpo Desheg Kundu og Atiyoga og Vajrasattva cyklus. Lochen Dharmashri modtog også mange vidunderlige og dybe belæringer og overførsler fra Den Store Femte Dalai Lama.

Lochen Dharmashri modtog den komplette overførsel af roden af alle belæringer – Nyingma Gyübum (rnying ma rgyud ’bum). Nyingma Gyubum består af 25 (31) bind, der indeholder en samling af overførsler af de tre indre tantraer. Fra den store mester Dorje Drag Rigzin Chenpo Pema Thrinley (rdo rje brag rig ’dzin chen po pad ma phrin las) modtog Lochen Dharmashri den komplette samling af nyere tantraer, de essentielle belæringer og indvielser i Kalachakra, Gyutrül Zhitro (sgyu ’phrul zhi khro) samt Lama Sangdü (bla ma gsang ’dus).

Fra Sakyapa’ernes store, lærde mester Sakya Dagchen Künga Tashi (sa skya bdag chen kun dga’ bkra shiz) modtog Dharmashri overførslen af Yangdag Gonlug (yang dag ’gon lugs kyi dbang), Domsum (sdom gsum og Rigter (rigs gter).

Af mester Dingri Künpangpa Lodrö Tenpa (ding ri kun spangs pa blo gros brtan pa) modtog Dharmashri wang (dbang), lung (lung) og tri (khrid) fra Zhije Ngachi Barsum (zhi byed snga phyi bar gsum kha ’thor dang bcas pa).

Af den store mester Khedrub Chöcong Gyaltsen (mkhas grub chos skyong rgyal mtshan) modtog han de komplette belæringer, indvielser og dybe instruktioner fra Shangpa linjen. Af Lochen Rinzang (lo chen rin bzang) modtog han den komplette tri (khrid) (forklaring/instruktioner) fra Jor Drug (sbyor drug).

Endvidere modtog han af Drubpei Wangchuk Lodro Gyatso (grub pa’i dbang phyug blo gros rgya mtsho) yderligere belæringer om Kalachakra og Jor Drug(sbyor drug).

Af Dorje Dzinpa Künga Tendar (rdo rje’dzin pa kun dga’bstan dar) modtog Lochen Dharmashri Sang De Jig Sum (gsang bde ’jigs gsum), Ngoglug Kyi Dorje Denzhi (rngog lugs kyi rdo rje gdan bzhi), Mahamaya, Marpo Korsum, (dmar po skor gsum) og Gurzel Gyi Jenang (gur zhal gyi rjes gnang).

Af Shenyen Jampa Phuntsok Namgyal (bshes gnyen byams pa phun tshogs rnam rgyal) modtog han Chenrezig Senge Dra (spyan ras gzings seng ge sgra), Drozang Lug Namse Karpo Tshedzin (’gro bzang lugs rnam sras dkar po tshe ’dzin), Chenrezig Palmo’i Lug (spyan ras gzigs dpal mo’i lugs) og Gurzhal.

Af Domtsön Künga Dargye (sdom brtson kun dga’dar rgye) modtog Lochen Dharmashri Uma Metog Threngjü (’dul ba me tog phreng rgyud), Sumjapa Tsadrel (sum brgya pa rtsa’grel), Uma Rigsthog Kor (dbu ma rigs tshogs skor), Dompa Nyishupa (sdom pa nyi shu pa), Lama Ngacupa (bla ma lnga bcu pa) og Jowo’i Chöjung Jatsa (jo bo’i chos ’byung ’brgya rtsa).

Af Lungrig Mawei Wangchuk Sangye Chödar (lung rigs smra ba’i dbang phyug sangs rgyas chos dar) modtog han Uma Tsajug Zhisum (dbu ma rtsa ’jug bzhi gsum), Namdrel (rnam ’grel), Dulwa Dotsa (’dul ba mdo rtsa), Ngönpa Dzö (mngon pa mdzod), Drelchung Dönsal (’grel chung don gsal) og Sapen Gyi Thubpa Gongsal (sa pan gyi thub pa dgongs gsal).

Af Kyi Künga Tensal (skyi kun dga’ bstan gsal) modtog Lochen Dharmashri Gyuthrul Thramo’i Kor (sgyu ’phrul phra mo’i skor) og Zur Tsho Tölug Pa’i Gyuthrul Gyi Yigcha Threntsheg (zur tsho stod lugs pa’i sgyu ’phrul gyi yig cha phran tshegs).

Fra mesteren Zhalupa Rinchen Zangpo (zha lu pa rin chen bzang po) modtog han overførslen af Drimed Namnyi (dri med rnam gnyis). Fra mesteren Kangyurwa Drubpa Dorje (bka’ gyur ba grub pa rdo rje) modtog Lochen Dharmashri Dode Kalzang (mdo sde bskal ba bzang), Jetongpa (brgyad stong pa), Ngedön Gyi Dothren (nges don gyi mdo phran), Jamchö Denga (byams chos sde lnga), Bodhisattvacaryavtara (spyod ’jug) såvel som mange belæringer fra sutralinjen. Fra mesteren Drikung Trülpay Ku (’bri gung sprul pa’i sku) modtog han Drami Nyen Pa’i Tshewang (sgra mi snyan pa’i tshe dbang).

Ydermere modtog han af Trewo Trülpay Ku Chöying Wangpo (tre bo sprul pa’i sku chos kyi dbang po) Chagchen Lhancig Kyejor (phyag chen lhan cig skyes sbyor), Wangchig Dorjes Khriyig (dbang phyug rdo rjes mdzad pa’i khrid yig), Pehar Gyi Drubthab Trin Nag Khrig Pa (pe har gyi sgrub thabs sprin nag ’khrigs pa).

Fra mesteren Pawo Tülpay Ku (dpa’ bo sprul pa’i sku) modtog Lochen Dharmashri Chagchen Yige Zhipa’i Dön Tshugce Ma (phyag chen yi ge bzhi pa’i don tshugs bcad ma).

Kort sagt holdt og realiserede Lochen Dharmashri en enorm mængde gsar rnying ris med (ny skole, gammel skole og rimé skolen) overførsler, som han modtog fra næsten 20 forskellige lærere. Han forblev yderst ydmyg og omtalte altid sin lærdom og realisering som en dråbe i oceanet. Lochen Dharmashri modtog ikke blot alle disse forskellige overførsler og belæringer, han realiserede også de forskellige praksisser. Endvidere spillede han en central rolle i genoplivningen og styrkelsen af disse overførselslinjer.

Han modtog en umådelig mængde belæringer og overførsler fra Chögyal Terdag Lingpa, hans ældre bror, som han også ærede som sin rodlærer og passede og plejede som hans ledsager/oppasser.

De mange belæringer og overførsler, som han modtog, omfattede: de to typer Nyingthig, Kunzang Gong dü (kun bzang dgongs ’dus) og Ati Zabdön (ati zab don snying po), Dorsem Khri Yig (rdor sems kyi khrid yig ma bu), Longde Dorje Zampa (klong sde rdo rje zam pa), Dong trug (dong sprugs kyi gzhung), Thrö nag (khros nag) og Cöd (gcod khrid). Lochen Dharmashri modtog også Terdak Lingpas termaer og mange andre kama og terma overførsler såvel som kerneinstruktioner.

Senere praktiserede og realiserede Lochen Dharmashri hver af disse oceanlignende belæringer og tilbragte mange år i tilbagetrækninger. Han opnåede stor indsigt i den dybe belæringsvej og tilbragte meget tid i tilbagetrækning og praktiserede de belæringer, han modtog.

Da han så forhindringer for sit livsforløb, indgik han i harens år i en tilbagetrækning med vajra recitation –rdor bzlas og realiserede en dyb samadhi. Fra han var 48 år til han blev 64 år, stod han for en omfattende undervisning både sommer og vinter hvert år.

For at tjene Dharmaen og styrke dens grundlag indviede og trænede han mange munke i høj disciplin. Han tog sig personligt af deres træning og ordinerede dem, så de blev eksemplariske munke. Han fulgte traditionen for ikke at have store grupper, der tog løfter. Ved at give løfter direkte til enkelte individer eller små grupper, ville han sikre sig, at de var seriøse og forstod, hvad det drejede sig om. Det siges, at han personligt har givet bhikshuløftet (fuld ordination) til 447 munke, 1298 getsuls (novice-shamaneraløfter) samt utallige andre løfter til mange heldige.

Han tjente Dharmaen og sin rodlærer Chögyal Terdag Lingpa hele sit liv og blev et fantastisk eksempel på ”mkhas tshul gsum ldan”: lærdom, eksemplarisk etik og medfølelse. Opretholdelsen af den rene vinayalinje, bragt til Tibet af den store Khenchen Bodhisattva, kan Tibet i høj grad takke Lochen Dharmashris store indsats og arbejde for.

I ildfuglens år (1717), hvor Lochen Dharmashri nåede en alder af 65 år, udviklede den store konflikt med Dzungar mongolerne sig til en blodig krig, og invasionen i området bragte massive ødelæggelser med sig for Buddhadharmaen, og mange klostre blev jævnet med jorden.

Chögyal Terdag Lingpa, der indgik i parinirvana et par år før, havde på dette tidspunkt etableret Mindrollings strålende kloster og sangha, der var blevet et af de fornemste studiecentre for Nyingmapa’erne. Mindrolling blev meget påvirket af invasionen og hele klosteret blev ødelagt og brændt ned.

Da Chögyal Terdag Lingpas sønner og døtre stadig var unge, fungerede Lochen Dharmashri som Mindrollings regent og administrative overhoved. Han blev fanget og sat i fængsel af Dzungar mongolernes hær i Lhasa. Sammen med mange andre lærere blev Lochen Dharmashri ført af sted for at blive henrettet. Før henrettelsen blev han spurgt, om han havde et sidste ønske.

Adskillige år tidligere, under en samtale med sin ældre bror, havde Chögyal Terdag Lingpa anbefalet Lochen Rinpoche at studere og praktisere realiseringen af Tsendeb Phowa ( praksis til overførelse af bevidstheden). Han havde efterfølgende fulgt sin gurus instruktion.

Lochen Dharmashri spurgte, om han kunne blive bragt til Lhasa Jokhang ( Lhasa Jokhang templet blev bygget af kong Songtsen Gampo i 642 og blandt mange andre vigtige relikvier og repræsentationer af de tre juveler var her også Tibets måske mest ærede genstand, Jowo Shakyamuni statuen) og her få tilladelse til at bøje sig for Jowo statuen før henrettelsen. Hans hænder var bundne, og han blev bragt derhen omringet af Dzungar mongol soldater. Gående hen mod templet begyndte han at recitere Zancø (bzang spyod smon lam) Ønskebønnen om fortræffelig adfærd. Idet han reciterede linjen ”gonpo kun gyi dung du dag chi’o” (I will arrive in the presence of all those protectors), placerede han sit hoved på Jowo’ens fødder og udførte tsendeb phowa, sendte sin bevidsthed ud af kroppen og indgik i parinirvana.

Siden dengang er det blevet en tradition indenfor Mindrolling, nårsomhelst Ønskebønnen for fortræffelig adfærd reciteres, at holde en pause i recitationen på det sted, hvor Lochen Dharmashri indgik i parinirvana. Det er for at huske denne store mesters uendelige aktiviteter og grænseløse venlighed og vigtigst af alt at følge den dybe vej, han har vist os.

”Those lamps of the world who have not yet appeared

will progressively become enlightened, turn the wheel of dharma,

and fully demonstrate passing into nirvana, the final peace.

I will arrive in the presence of all those protectors.”

“De, der endnu ikke har vist sig, verdens lanterner,

vil gradvist blive buddhaer, dreje lærens hjul,

og vise modpolen, nirvana, fulstændig fred.

Må jeg være til stede foran alle disse beskyttere”

( oversat af Birgit Scott i ”Sammendrag af alle smukke skildringer”)