Mindrolling linjens historie

 Afsnit I

Mindrollinglinjens oprindelse

Origins of the Mindrolling Lineage, Nyö Jachung Karpo, The Nyö Lineage, The Mindrolling Lineage.

Mindrollinglinjen, som vi kender den idag, nedstammer historisk fra Nyö linjen i Tibet. Det siges, at Mindrollinglinjen er tofoldig med een linje, der er registreret som Mindrollings familielinje på det tidspunkt, da Mindrollingklosteret i Drachi (nær Lhasa)blev etableret. Denne linje var dog historisk langt ældre. Den originale familielinje for hvad, der senere blev kendt vidt omkring som Mindrollinglinjen, daterer sig langt tilbage, før etableringen af Mindrolling klosteret. Denne familielinje er kendt som Nyö linjen og refereres ofte til som Den Gloriøse Nyö linje. Alle medlemmer i Mindrollings familielinje ses derfor også som efterkommere af Nyö linjen.

Før etableringen af Mindrolling Klosteret i Drachi, havde Nyö familielinjen hjemme i Dargye Chöling i Dranang. Dette blev grundlagt af Tsele Natsog Rangdrol, udstråling af Tertön Pema Lingpa. Efter Tsele Natsog Rangdrol, blev det sæde for Tenzin Drakpa, udstråling af Tertön Pema Lingpa. Det blev så sæde for Nyö Khedrub Dongag Tenzin, der var en udstråling af Tsele Natsog Rangdrol og een af de fremmeste mestre på den tid. Efter Khedrub Dongag Tenzin, indtog hans søn, Sangdag Thrinley Lhundrub, der var en udstråling af Nub Sangye Yeshe, sædet på Dargye Chöling. Det var her doktrinens konge, Rigzin Terdag Lingpa, blev født som søn af SangdagThrinley Lhundrub.

Nyö Jachung Karpo, founder of the Nyö clan

Det siges, at grunden til at studere linjers historie ikke er for at beskytte ens egen kaste og fødsel som en Brahmin, men derimod for at samle umådelig fortjeneste ved at læse om de store mestres liv og lade sig inspirere af deres aktiviteter.

Nyö linjens oprindelse daterer sig meget langt tilbage i Tibets historie, lang tid før buddhismen spredtes her. Det siges, at på det tidspunkt, hvor Tibet lige var etableret, da så folk, en morgen på bjerget Jomo Kharag i Tsang, en smuk, ung mand klædt i hvidt, stige ned. Han besad alle en devas kvaliteter, han strålede med lys og havde et meget fredeligt udseende. Ingen kendte ham eller havde set ham før, ingen forstod hans sprog, men på grund af hans strålende og vidunderlige udseende, bar de ham på deres skuldre og ærede ham som et himmelsk væsen.

Menneskene kaldte ham Jachung Karpo eller Hvide Garuda. Dette skyldtes, at han var meget majestætisk og smuk at se på og var fløjet ned til jorden. Han var en deva fra devarigerne, men på grund af det nære forhold til menneskene, der var betaget af ham og omgav ham hele tiden, så blev denne devaputra (søn af devaerne) inficeret med mi grib eller drib fra menneskene og kunne ikke vende tilbage til sit devarige. Han beskrives som værende blevet lettere ”beruset” af menneskelig forurening og således blev efterkommerne efter Ja Chung Karpo ( Den Hvide Garuda af Nyö) kaldet Nyö. Det tibetanske ord smyos (nyö) er afledt fra det originale ord myos. Ordet myos betyder egentlig beruset og myos betyder vanvittig eller skør i ordets bogstavelige betydning. Sidenhen er også mange af medlemmerne af Nyö linjen blevet beskrevet som nogle, der demonstrerede ”vanvittig visdom” og mange mahasiddhalignende aktiviteter. Dette har øget den flertydige betydning og oprindelse af ordet Nyö (smyos) i linjens navn.

Nyö Jachung Karpo giftede sig med prinsessen af rmu, Ding Mo Tsün (rmu lcarn ding mo btsun bshos), der selv var en visdomdakini og deres efterkommere blev kaldet Nyö og linjen blev derefter kendt som Palden Nyörig eller den Gloriøse Nyö linje.

Nyölinjen

Nyölinjens efterkommere er som følger:

Nyö Jachung Karpo (smyos bya khyung dkar po) giftede sig med Mü Cam Ding Mo Tsün Shö.

Nyö Je Tsenpo (smyos rje btsan po) giftede sig med Dongza Karmo.

Nyö Senge Shakya (seng ge shakya) giftede sig med Mü Za Menmo Tsün Shö (rmu gza’ sman mo btsun bshos) og de havde 4 sønner – Dra Khar Je, Je Phen, Yag Je og Gur Je.

Nyö Dra Khar Je (smyos gra mkhar rje) havde 2 sønner – Thug Je og Zhang Nge.

Nyö Zhang Nge (zhang nge)

Nyö Dri De (smyos ’bri Ide) – søn af of Zhang Nge

Nyö Dri Chung (smyos ’bri chung)

Nyö Palgyi Yönten (smyos dpal gyi yon tan)

Nyö Lopön Tshulyon (smyos slob dpon tshul yon)

Nyö Guru (smyos guru)

Nyö Lhaphen (smyos lha phan)

Nyö Thugyal (smyos mthu rgyal)

Nyö Lo Yönten Drag (smyos lo yon tan grags)

Nyö Tsang Dorje Lama (smyos gtsang rdo rje blama)

Nyö Palgyi Senge (myos dpal gyi seng ge)

Nyö Nag Dragpa Pal (smyos nag grags pa dpal)- udstråling af Dharma King Ashoka

Nyö Gyalwa Lha Nangpa (smyos rgyal ba lha nang pa)

Nyö Tashi Wangchug (smyos bkra shis dbang phyugs)

Nyö Dragpa Dorje (smyos zhig chen po grags pa rdor je)

Nyö Padma Dorje (smyos sgom chen po pad ma rdo rje)

Nyö Tön A Mi Kirti (smyos ston aa mi kirti)

Nyö Tön Dragpa Tashi (smyos ston grags pa bkra shis)

Nyö Dragpa ôzer (smyos grags pa ’od zer) og Nyö Dragpa Gyaltsen (grags pa rgyal mtshan)

Nyö Jo Bum Pal (’jo bum dpal)- søn af NyöDragpa Gyaltsen

Nyö Phagpa Pal (smyos ’phags pa dpal)

Nyö Sonam Dragpa (smyos bsod nams grags pa)

Nyö Döndrub Namgyal (smyos don ’grub rnam rgyal)

Nyö Gönpo Tsewang (smyos mgon pot she dbang)

Nyö Namgyal Lhündrub (smyos rnam rgyal lhun grub)

Nyö Tön Tsewang Dorje (smyos ston tshe dbang rdo rje) og Yum Tsering Buga (tshe ring bu dga’)

Nyö Künkhyen Dongag Tenzin (kun mkhyen mdo snags bstan ‘dzin) giftede sig med Yum Lhadzin (lha ‘dzin)

Den ældre familiehistories optegnelser synes kun at nævne de mandlige medlemmer, der efterfulgte hinanden som overhoved for klanen i deres generation.

Mindrollinglinjen

Den anden af den tofoldige Mindrollinglinje er den linje, der begynder med etableringen af Mindrolling i form af Mindrolling klosteret i Drachi. Denne linje er stadig Nyö efterkommernes linje, men efter etableringen af Mindrolling klosteret, blev den kendt som Mindrolling linjen. Mindrolling linjen opregner efterfølgende Trichens. Termen Trichen betyder ordret stor tronholder, og tronholderen på Mindrolling klosteret er kendt som Mindrolling Trichen.

Linjen af Trichens tælles på to måder. Ifølge Nyoshul Khenpo Jamyang Dorjes Dharma historie tælles Terdag Lingpa, søn af Sangdag Thrinley Lhundrub, som den første Mindrolling Trichen ( forkortes til Tri). Hans yngre søn Tri Rinchen Namgyal tælles som den anden Mindrolling Trichen. På den måde opregnes linjen som følger:

Tri Chögyal Terdag Lingpa

Tri Rinchen Namgyal

Tri Gyurme Pema Tenzin

Tri Gyurme Thrinley Namgyal

Tri Gyurme Pema Wangyal

Tri Gyurme Sangye Künga

Tri Gyurme Yidzin Wangyal

Tri Gyurme Dechen Chogdrub

Sønnelinjen sluttede med den 8. Mindrolling Trichen – Tri Gyurme Dechen Chogdrub. I dennes levetid var der udelukkende døtre og ingen sønner til at videreføre familielinjen. Tri Gyurme Dechen Chogdrubs datter Mindrolling Jetsün Chimed Donden Dolma giftede sig med sønnen af en stor mester- Tertön Rangrig, der var en udstråling af Terdag Lingpa. Hans søn, Pema Wangchen, giftede sig ind i Mindrollingfamilien og blev Tritsab eller regent. Ved at nummerere Mindrollings Trichens på denne måde blev Tri Pema Wangchen talt som den 9. Mindrolling Trichen. Sønnen fra hans ægteskab med Jetsün Chimed Donden Dolma blev den 10. Trichen, Tri Dondub Wangyal, der var far til Hans Hellighed Kyabje Mindrolling Trichen, vores rodlærer.

Tri Pema Wangchen

Tri Dondrub Wangyal

Mindrolling Trichen Gyurme Kunzang Wangyal

Ifølge den mere bredt anerkendte måde at opregne antallet af Trichens på, anses dog Pema Gyurme Gyatso, Terdag Lingpas ældste søn, som den 2. Trichen. På grund af indflydelsen fra degenererede tider og forhindringer blev han slået ihjel i en ung alder af Dzungar Mongol hæren. Han sad dog på tronen i en kort periode mellem Terdag Lingpas paranirvana og hans egen bortgang.

Hans yngste bror Drinchen Rinchen Namgyal blev således den tredje, der blev tronsat som Mindrolling Trichen. Ved at tælle på denne måde er Pema Gyurme Gyatso således den 2. Trichen i Trichen rækken. Tritsab Pema Wangchen bliver, i denne måde at opregne på, ikke talt med som en Trichen, skønt højt anset som overhoved for Mindrolling, der bevarede Mindrollinglinjens tradition helt intakt i en meget vanskelig periode i Mindrollings historie.

Tri Gyurme Dechen Chogdrub regnes som den 9. Trichen og Hans Hellighed Mindrolling Trichen Gyurme Kunzang Wangyals far, Tri Dondub Wangyal som den 10.Mindrolling Trichen og Rinpoche selv som den 11. tronholder i Mindrolling.